Tuesday, 07 April 2020

RUKOVODSTVO

Predsednik društva          Milomir Milošević      


     

 Zamenik predsednika      Dragan Pantelić

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

Milomir Milošević, 
Dragan Pantelić, 
Slavko Nikolić,
Dušan Obradović,
Zora Savić,
 Ranka Lujić,
Perko Đermanović,
Jovan Sipić,
Marija Peulić,

Svetlana Andrić,


Predsednik Nadzornog odbora      Branislav Veselinović

Predsednik Komisije za akcije       Dragan Pantelić
 

KONTAKT

adresa: Sinđelićeva 14,Valjevo
telefon:014/236377                                                     e-mail: magles@mts.rs
web site: www.magles.org.rs                       

                                                                                                                                                                              

DOM DIVCIBARE

adresa: Divčibare, naselje Pitomine,
telefon: 014/ 236-377
mobilni : 063 365 208  Milomir Milošević
mobilni :62 851 70 96 Dušan Obradović (domar)
e-mail: magles@mts.rs
www.facebook.com/planinarskidomdivcibare

DOM DEBELO BRDO

adresa: Debelo brdo
telefon: 014/ 236-377
mobilni : 063 365 208 Milomir Milošević
mobilni: 065 257 5205 Davidović Tihomir (domar)    e-mail: magles@mts.rs