Tuesday, 07 April 2020

NAŠE PLANINE

MALJEN
FOTO MALJENMaljen je planina u Srbiji, koja se nalazi južno od Valjeva i pruža se pravcem istok-zapad u dužini od oko 25 kilometara. Najviši vrh je Kraljev sto (1.104m). Maljen je okružen planinama Povlen i Suvobor, prekriven beskrajnim mirisnim livadama i šumama, ispresecan rekama, potocima i kanjonima strmih litica.
Poseban deo Maljena predstavlja prelepa visoravan Divčibare, koja je jedan od najpoznatijih turističkih, planinskih i ski centara Srbije.
Divčibare, zahvaljujući svojim prirodnim karakteristikama, blagotvornosti okruženja, pogodnim za disajne organe, spoju morske, karpatske i panonske klime, na prosečnoj nadmorskoj visini od 1.000 metara, predstavljaju vazdušnu banju i riznicu dobrog zdravlja. Divčibare se nalaze 38 km južno od Valjeva, 110 kilometaraod Beograda i oko 180 km južno od Novog Sada.

Divčibare su prekrivene prelepim livadama sa mnoštvom reka, potoka i kanjona sa strmim liticama. Izmedju ostalih: Bukovska reka, Crna reka, Kozlica, Krčmarska reka, Crna Kamenica. Najinteresantnija je reka Manastirica koja pravi vrlo lep vodopad visok oko 20 m, a meštani ga zovu Skakalo. Ovaj vodopad se zimi ponekad i zaledi, pa kao takav služi kao vežbalište za alpiniste. Divčibare obuhvataju i četiri rezervata prirode: Crna reka, Čalački potok, Zabalac i Vražiji vir.
Na Divčibarama postoji više terena za različite vrste sportova: teniski, košarkaški, rukometni tereni, teren za mini golf, a pored toga postoje i prostori za fitnes, kao i veliki broj obeleženih šetačkih staza.
Od Divčibara se organizuje niz planinarskih tura, a smeštaj se može potražiti u hotelima, privatnom smeštaju ili u planinarskom domu na Poljanama. Postoji 6 velikih staza koje vode do najviših vrhova na planini Maljen i do vidikovca.
Divčibare su i ski centar sa nekoliko ski staza. Najduža se nalazi na severnoj padini Crnog vrha i dužine je 850 m, sa dvosednom žičarom. Postoji i mnoštvo manjih staza koje su idealne za decu i skijaše početnike. Ovo je veoma pogodan prostor i za skijaško trčanje.

JABLANIK
fotoPlanina Jablanik, koja se nalazi severozapadno od Povlena, predstavlja dinarsku planinu već po tome što se pruža pravcem severozapad – jugoistok. Najviša tačka je visoka 1274m. Jablanik je vrlo bujne vegetacije, naročito bujne šume bukve: gotovo do samog vrha planine prostiru se kontinualne šume bukve, čija su pojedina stabla visoka i do 30 metara. S druge strane, na Jablaniku nema šumskog voća, kojim obiluju gotovo svi delovi susednog Povlena.
Na Jablaniku se mogu uočiti sledeće geomorfološke odlike: teren zapadno od Tubravića ima normalnu površinsku hidrografiju; prostor istočno od ovog zaseoka je gotovo bez površinskih tokova, izbušen brojnim vrtačama. U podgorini je usečena dolina Sušice koja predstavlja kanjonsku dolinu dugu oko tri kilometra.
Najviši delovi Jablanika obrasli su travom, pri čemu je ona mnogo bujnija na severnim, nego na južnim stranama, što je posledica veće vlage na prvim stranama. Ispod najvišeg vrha Jablanika su dobro sačuvani tragovi rovova, verovatno iz perioda Prvog svetskog rata. Samo na jednom mestu su se očuvale stočarske kolibe i to znatno niže, tamo gde ima nešto više vode.


Sa vrha Jablanika se pruža divan pogled na ostale Valjevske planine, kao i na dolinu Kolubare i predeo prema gradu Valjevu. Jablanik je veoma pogodan za šetnje i tokom cele godine mogu se sresti brojni ljubitelji valjevskih planina.
Sa planimom Jablanik postoje dobre saobraćajne veze. Do Jablanika možete doći iz pravca Valjeva, putem koji vodi ka Bajinoj Bašti, preko Debelog brda.
Za ljubitelje planina, posebno za planinare, smučare, izviđače, istraživače, ferijalce, sportiste, Valjevske planine, među kojima i Jablanik, sa svim svojim pogodnostima, pružaju izvanredne uslove tokom cele godine.I upravo blizina Valjevskih planina velikim gradskim centrima, povoljni klimatski uslovi i sve blagodeti koje pružaju, čine ih privlačnim i interesantnim za veliki broj zaljubljenika prirode i planine posebno.

MAGLEŠ
Magleš je planina udaljena 23 km južno od Valjeva. Pruža se pravcem zapad-istok u dužini od oko 4 km. Može se smatrati i istočnim delom, ogrankom, većeg i poznatijeg Povlena. Najviši vrh je Pali (1036mnv). Padine Magleša su neobično lepe sa naizmenično poređanim vrtačama i livadama, šumama i prekrasnim vidicima.
Iz pravca Valjeva do Magleša možete doći putem koji vodi preko Lelića na Mravinjce. Isto tako, do podnožja Magleša možete doći i prugom Beograd-Bar, putničkim vozom do stanica Lastra ili Samari, a odatle peške uz planinu.

 

 

 

 

 

MEDVEDNIK
Planina Medvednik (1247m) nalazi se u središtu planinskog venca koji od Drine na Zapadu preko Gučeva, Bornje, Jagodnje i Sokolske planine, posle Medvednika, nastavljaju Orovička planina, najviši Povlen, Maljen sa Divčibarama, a završavaju Suvobor i Rajac na istoku. Ukupna površina Medvednika od prevoja Proslop iznad varošice Pecka do sela Jovanje i prilaza Valjevu je 367 kvadratnih kilometara, a uže, najviše područje sa karakterističnom gredom dugo je 5 km i skoro neprimetno, bez napora, izvodi posetioca na vrh planine sa izvanrednim vidikom.

Bogatstvo šuma ne obezbeđuje Medvedniku samo čist vazduh nego i obilje vode, pa je ovde razvođe slivova reke Kolubare i Drine. Na istoku izviru Obnica i Jablanica, sastavnice Kolubare. Na severnim padinama je izvor Jadra, koji se uliva u Drinu. Posebna atrakcija je rečica Zavošnica koja sa tri strane zavija oko planine i vrši takozvanu „krađu“ vode iz jednog sliva u drugi, probijajući krečni greben Vojinova stena ili Platno, visoko 300m. Posle 10 km toka sa velikim padom, punih klisura, vodopada, brzaka, uliva se kod Zelenog vira u Ljuboviđu, pritoku Drine. Odlična tura za prave šetače.
Razume se da Medvednik privlači pre svega čistom, očuvanom prirodom, obiljem šuma sa dobrim prinosima ukusnih pečurki i livadama sa puno jagodica i lekovitog bilja. U blizini Medvednika obavezno vredi posetiti manastir Pustinja (14.vek) sa živopisom i etno selo Bebića Luka sa pravim biserima narodnog graditeljstva.
Dom na Medvedniku (810m) otvoren je 1981. godine i od tada, svake godine u svim sezonama, radi sve bolje. Ima 50 ležaja pravilno raspoređenih u uredne dvokrevetne, četvorokrevetne, šestokrevetne i osmokrevetne sobe sa lepim pogledom na zanimljive pejzaže. Kupatila i toaleti su na spratu , a u prizemlju odgovarajuća trpezarija i TV salon.
Poslednjih godina, u domu na Medvedniku se u oktobru mesecu održava manifestacija „Dani gljiva na valjevskim planinama”.

POVLEN
Povlen je najuočljiviji i najveći masiv u lancu valjevskih planina. Udaljen je pola sata vožnje od Valjeva putem prema Bajinoj Bašti. Drugi put do padina i grebena Povlena vodi pored poznatih manastira Ćelije i Lelić.
Ova planina dinarskog smera pružanja sastoji iz dva dela pomalo neprikladnog naziva – Mali i Veliki Povlen. Neprikladnost je u tome što je Mali Povlen (1347m) viši od Velikog Povlena (1271m) i predstavlja najvišu tačku čitavih valjevskih planina. Oba Povlena leže jugozapadno od Valjeva, a zapadno od Magleša i Bukova. Od njih se menja pravac Valjevskih planina: umesto uporedničkog, one (Povlen, Jablanik, Medvednik, Sokolska planina, Jagodna i Gučevo), zadobijaju dinarski pravac. Izuzetak čini samo Boranja, koja se pruža pravcem jugozapad-severoistok.
Mali Povlen je donekle asimetričan – jugozapadna strana mu je strmija od severoistočne. Svakako je to posledica usecanja duboke, klisuraste doline, ali i rasedanja duž jugozapadne strane. Sam greben Malog Povlena je relativno uzak, ali ne predstavlja izrazito kameniti venac, već se sastoji od blagih humova između kojih je usečeno nekoliko plitkih vrtača.

U prostoru Belih voda Mali Povlen se spušta prema jugu stepenastim odsecima od krečnjaka. Od Belih voda do Crvenog brega prostor Malog Povlena je većim delom izgrađen od serpentina.
Severna podgorina Malog i Velikog Povlena je disecirana čestim vodotocima, ali ipak ima prilično blage strane. Razlog je u tome što znatno prevlađuje serpentin nad krečnjakom. Na čitavoj severnoj podgorini Povlena, javljaju se brojni površinski potoci koji obrazuju najgušću rečnu mrežu na čitavom prostoru ove planine. S druge strane, od Debelog brda do Mravinjaca proteže se gotovo kontinualna šuma lišćara (bukva, leska, grab i po koji javor). Samo se oko Dijavice nailazi na guste šume relativno mladih četinara (jela i smrča), koje su verovatno sađene.
Krajem sedamdesetih godina XX veka kroz ovaj šumski kompleks prosečen je solidan makadamski put od velikog značaja za svekoliko privredno iskorišćavanje severne podgorine planine: za eksploataciju šume, indirektno za stočarstvo i poljoprivredu u širem smislu, pa i za turizam, jer se na oba kraja ovog puta grade vikendice. Kao prevoj i razvođe između Drine i Kolubare i kao raskrsnica makadamskog i asfaltnog puta Valjevo-Rogatica-Užice, kao prevoj između Velikog Povlena i Jablanika, Debelo brdo polako postaje turističko središte sa popularnim planinarskim domom, brojnim vikendicama i kafanom.
Severna i južna podgorina Povlena bitno se razlikuju po svojoj prirodi, pa i po osnovnim antropogeografskim osobinama. Južna podgorina je sastavljena mahom od vododrživih stena, koje su preduslovile pojavu izvora, stvaranje relativno guste mreže vodotoka, gustih šuma i rastresitog glinovitog pokrivača pogodnog za gajenje raznovrsnih biljnih kultura. Severna podgorina je velikim delom izgrađena od krečnjaka, pa je bezvodna, disecirana površinskim i podzemnim kraškim oblicima, manje plodna i ređe naseljena; s druge strane, u njoj se nalaze nekolike svetinje, spomenici, kosturnice i čuveni manastiri Ćelije, Lelić i Pustinja.

KONTAKT

adresa: Sinđelićeva 14,Valjevo
telefon:014/236377                                                     e-mail: magles@mts.rs
web site: www.magles.org.rs                       

                                                                                                                                                                              

DOM DIVCIBARE

adresa: Divčibare, naselje Pitomine,
telefon: 014/ 236-377
mobilni : 063 365 208  Milomir Milošević
mobilni :62 851 70 96 Dušan Obradović (domar)
e-mail: magles@mts.rs
www.facebook.com/planinarskidomdivcibare

DOM DEBELO BRDO

adresa: Debelo brdo
telefon: 014/ 236-377
mobilni : 063 365 208 Milomir Milošević
mobilni: 065 257 5205 Davidović Tihomir (domar)    e-mail: magles@mts.rs